Se hele webinaret her:

En utbredt oppfatning blant russlandsforskere er at president Vladimir Putin gradvis har blitt en mer konservativ, tradisjonalistisk orientert politiker, spesielt hva gjelder kjønnsspørsmål. Lovendringer og politikk som gjenspeiler en slik “konservativ dreining” inkluderer “loven mot homoseksuell propaganda” fra 2013 og innføringen av “fødselskapital” i 2006. Men gjenspeiler Putins egen retorikk om kjønn og likestilling denne konservative trenden?

For å forstå dette ideologiske skiftet bedre, har vi gått gjennom to tiår med Putins årlige taler til parlamentet, taler som er rettet inn mot et bredt hjemmepublikum. Her finner vi at mens Putin gradvis snakker mindre om likestilling, er det ikke noe tilsvarende skifte i retning av en eksplisitt konservativisme. Snarere er det slik at det kjønnsstereotypiske / sovjetisk-influerte synet som hele tiden har dominert Putins uttalelser om kjønnsrelaterte spørsmål, har fått mer plass. Putins differensierte budskap hva gjelder likestilling utgjør en viktig del av regimets legitimeringsstrategi, som innebærer å balansere de potensielt motstridende interessene til elitene og ulike velgergrupper.

  • På grunn av tekniske utfordringer vil ikke alle motta en bekreftelsesmail etter påmelding. Du er allikevel registrert i våre systemer og kan delta på arrangementet.

Webinaret arrangeres som en del av prosjektet «Verdibasert regimelegitimering i Russland».

Speakers bio:

Valerie Sperling er professor i statsvitenskap ved Clark University. Forskningen hennes ligger hovedsakelig i skjæringspunktet mellom russisk politikk og kjønnsstudier. Hun er forfatter av den prisbelønte boken Sex, Politics & Putin: Political Legitimacy in Russia (Oxford University Press, 2015) og medforfatter av Courting Gender Justice: Russia, Turkey, and the European Court of Human Rights (Oxford University Press, 2019).