Om seminaret:

På dette seminaret ønsker vi å sette fokus på EUs Green Deal som ble lansert i 2019. Dette er en klimastrategi for å nå målene i Parisavtalen, men også en økonomisk vekststrategi. Dette er en omfattende og ambisiøs plan som forventes å definere EUs sentrale prioriteringer i årene fremover. Norge er tett koblet til EU via EØS-avtalen og en lang rekke andre avtaler, herunder Klimaavtalen som definerer rammene for norsk klimapolitikk frem mot 2030. Når EU endrer sine mål og sin virkemåte, så vil dette også påvirke Norge i stor grad. En ny NUPI-rapport forsøker å gi svar på hvilke konsekvenser vi kan vente oss. På dette europaseminaret ønske vi å diskutere konklusjonene i denne rapporten.

Bidragsytere:

Ole Jacob Sending er forskningssjef på NUPI. Han forsker på global styring, med særlig fokus på internajonale og ikke-statlige organisasjoners rolle i fredsbygging, humanitær bistand og utvikling. Sending har publisert i blant annet International Studies Quarterly, European Journal of International Relations og International Theory.

Catherine Banet (Ph.D) er førsteamanuensis ved Nordisk Institutt for Sjørett, Avdeling for energi- og ressursrett, det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Banet er anerkjent ekspert på EUs energipolitikk. Hun arbeider primært innen energirett, miljørett, statsstøtterett, EU/EØS-rett og havrett. Hun har publisert bøker, tidsskriftsartikler og rapporter, og er en aktiv foreleser og foredragsholder på disse områdene. Banet har 18 års arbeidserfaring med bakgrunn fra advokatvirksomhet, akademia, og internasjonale institusjoner (Europakommisjonen, USA ambassaden). Hun er medlem av Advisory Academic Group (AAG) til den International Bar Association (IBA), Section on Energy, Environment and Infrastructure Law (SEERIL). Hun er visedirektør til North Sea Energy Law Partnership (NSELP) som tilbyr LL.M grad i energirett. Banet er Academic Research Fellow på Centre on Regulation in Europe (CERRE) og tilknyttet forskningsprosjekter på Fridtjof Nansen Institute (FNI).

Kjetil Elsebutangen er spesialrådgiver i Utenriksdepartementet og koordinator for Norges arbeid med EUs Grønne Giv. Han har hatt en rekke jobber i UD, bl.a. i Utenriksministerens sekretariat og som kommunikasjonsrådgiver og konstituert kommunikasjonssjef, og har tidligere jobbet som journalist i Dagsavisen.