Se hele seminaret her:

Seminaret arrangeres av Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet, ledet av UiO-professor Tore Bjørgo og NUPI-forsker Rita Augestad Knudsen.

  • På grunn av noen tekniske utfordringer vil ikke alle motta en bekreftelsesmail etter påmelding. Du er allikevel registrert i våre systemer, og kan delta på arrangementet.

I løpet av det siste tiåret har man i hovedsak diskutert og fokusert på fremmedkrigere som har dratt fra Vesten, for å bli med i IS i Syria/Irak. Men samtidig har en annen mobilisering av fremmedkrigere skjedd i Europa. Minst 17 000 personer - hovedsaklig russere, men også opp mot 1000 fra Vesten - har reist fra sine hjem for å bli med i krigen i Ukraina. Mange av disse var ekstremister fra ytre høyre (brune), men også ytre venstre (røde).

Disse ideologiske splittelsene hindret dem ikke i å bli våpenbrødre som, med ordene fra en kriger, "både kommunister og nazister" kjempet sammen på begge sider av denne krigen. Dette skapte en post-moderne brunrød cocktail hvor begge politiske ekstremer tilsynelatende var ivrige etter å projisere sine sosio-politiske fantasier på en europeisk konflikt.

Nå som ingrediensene i denne cocktailen (de individuelle krigerne) i hovedsak har reist videre fra Ukraina, er det viktig å få en oversikt over hva disse krigerne gjør etter konflikten, og om de har gått videre til å bli til for eksempel karrierekrigere, leiesoldater eller tilhengere av antistatlig vold hjemme. Dette vil få implikasjoner for de fremtidige politiske alternativene overfor de andre, ikke-jihadi eller ikke-terroristiske, utenlandske krigere.

Bio hovedtaler:

Kacper Rekawek, PhD, har 15 års erfaring med motvirking av terror og voldelig ekstremisme fra akademia (Queen’s University Belfast, Handa Centre for the Study of Terrorism and Political Violence at the University of St. Andrews), tenketanker (Polish Institute of International Affairs, PISM), og den tredje sektor (GLOBSEC, Counter Extremism Project). Siden 2014 har han studert og publisert m vestlige ekstreme fremmedkrigere i krigen i Ukraina, og fullfører nå en bok om det samme temaet, som vil bli publisert av Routledge. Sommeren 2021 begynner han på Center for Research on Extremism (C-REX) på Universitetet i Oslo.

Bio deltaker:

Seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og adjunkt i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Thomas Hegghammer, har publisert i en rekke fremtredende tidsskrifter, blant annet The American Political Science Review og International Security. Hegghammer har i tillegg forfattet en rekke bøker på temaer som fremmedkrigervirksomhet, rekruttering, jihadistisk ideologi, islamisme i Saudi-Arabia og terroristers bruk av internett. Hans siste bok er The Caravan: Abdallah Azzam and the Rise of Global Jihad (Cambridge University Press, 2020).