Se seminaret her:

Handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia som ble undertegnet 24. desember 2020 markerte slutten på mer enn fire års forhandling om Storbritannias utmelding fra EU og om vilkårene for et nytt partnerskap. Med Storbritannias uttredelse av EUs indre marked, tollunion og all EU-politikk fra 1. januar 2021, har store endringer trådt i kraft som påvirker offentlig forvaltning, bedrifter, borgere og interessenter på begge sider. EU og Storbritannia danner nå to separate markeder og to forskjellige regulatoriske og juridiske rom, og gamle barrierer for handel med varer og tjenester og for mobilitet og utveksling på tvers av landegrensene er tilbake etter å ha vært fraværende i flere tiår.

På grunn av noen tekniske utfordringer vil ikke alle motta en bekreftelsesmail etter påmelding. Du er allikevel registrert i våre systemer, og kan delta på arrangementet.

Forhandlingene om Brexit er blant de mest komplekse og omfattende forhandlingene EU har gjennomført. I dette webinaret vil Georg Riekeles se på EUs forhandlingsmål og hvordan disse gjenspeiles i avtalen som nå er inngått. Seminaret vil også være en mulighet til å reflektere over hva avtalen har å si for fremtiden, både når det gjelder forholdet mellom EU og Storbritannia og for den videre konteksten for dette forholdet.

Om Georg Riekeles:

Fra 2016 jobbet Georg Riekeles som rådgiver for EUs sjefforhandler Michel Barnier i forhandlingene med Storbritannia. Under utmeldingsforhandlingene hadde han ansvar for interinstitusjonelle anliggender, og senere strategi og kommunikasjon. Tidligere har Riekeles arbeidet med forsvars- og sikkerhetspolitikk i kommisjonens interne tenketank European Political Strategy Center (EPSC), og i kabinettet til kommisjonens visepresident med ansvar for det indre markedet (2010-2014). Georg Riekeles har også jobbet i det franske utenriksdepartementet og departementet for landbruk og fiskeri. Han har en mastergrad i statsvitenskap fra Sciences Po Paris, og studerte økonomi og filosofi ved London School of Economics.