Se hele seminaret her:

Covid-19 har satt EU under et enormt press uten sidestykke. Pandemien kom på toppen av en rekke andre kriser som har rammet unionen de siste årene, inkludert flykningekrisen, finanskrisen, Brexit, konflikten i Ukraina og legitimitetskrisen. Står fremtiden til europeisk integrasjon nå i fare? Vil medlemslandene i EU klare å møte denne krisen sammen? Og hvordan former og påvirker kriser europeisk integrasjon? 

Dette webinaret ser nærmere på EUs håndtering av kriser, med fokus på hvordan unionen har taklet pandemien vi nå står i. Selv om den første responsen var treg, viser både historien og det siste årets utvikling, at EU vil integreres ytterligere gjennom sitt arbeid med kriser. Akkurat slik man også tidligere har sett.

I dette webinaret vil NUPI's Marianne Riddervold presentere funn fra den nylig publiserte ‘Palgrave Handbook on EU crises’ (medredaktører: Jarle Trondal and Akasemi Newsome). Scott L. Greer dykker deretter ned i EUs covid-19 politikk, der han vil diskutere hvordan EU først mislyktes, men nå har utviklet en rekke nye verktøy og mekanismer, inkludert utviklingen av en ny felles dagsorden for helse. Scott vil også ta et komparativt blikk på EU, basert på sin nyeste bok ‘Coronavirus Politics: The Comparative Politics and Policy of COVID-19 (medredaktører: Elizabeth J. King, Elize Massard da Fonseca og André Peralta-Santos).

Scott L. Greer, PhD er professor i helseledelse og politikk, global offentlig helse og statsvitenskap ved University of Michigan og seniorrådgiver for helseledelse i European Observatory on Health Systems and Policies. Hans siste bøker inkluderer Federalism and Social PolicyEverything you always wanted to know about European Union health policy but were afraid to ask (revidert utgave kommer i oktober 2021), og The European Union after Brexit (2020), samt den helt ferske boka Coronavirus Politics: The Comparative Politics and Policy of COVID-19.

Marianne Riddervold, PhD er forsker (deltid) i NUPI’s forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar. Hun er også professor i statsvitenskap/internasjonale relasjoner ved Høgskolen i Innlandet, og seniorforsker ved UC Berkeley Institute of European Studies. Hennes siste bøker inkluderer Palgrave Handbook on EU Crises og Maritime Turn in EU Foreign and Security policies. Aims, Actors and Mechanisms of Integration (2018).