Åtte av de ti landene som er vert for store fredsoperasjoner er lokalisert i områder som er svært utsatt for klimaforandringer. FNs fredsoperasjoner får i økende grad i oppdrag fra Sikkerhetsrådet å vurdere og svare på klimarelaterte sikkerhetsrisikoer.

Se opptak av webinaret her:

FN har også vært involvert i en kampanje det siste tiåret for å redusere karbonavtrykket i sine fredsoperasjoner. I dette seminaret vil vi se på de nye utfordringene som klimaendringene medfører for fred og sikkerhet, og hvordan klimaendringene påvirker FNs fredsbevarende operasjoner. Vi vil også se nærmere på hvilke erfaringer India har gjort seg, når det gjelder klimaendringer knyttet til de fredsbevarende operasjonene landet har bidratt i.

Seminaret arrangeres av United Service Institution of India, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), og er en del av prosjektet Climate-related peace and security risks, som NUPI og SIPRI leder.

Paneldeltakere:

Maj Gen BK Sharma (Retd), direktør, United Service Institution of India. Han har lang kamperfaring og har blitt tildelt ulike priser av Indias president hele tre ganger. Sharma har bl.a. vært militær observatør i Mellom-Amerika, Indias forsvarsattaché i Sentral-Asia, ledet en divisjon ved grensen til Kina og har vært senior fakultetsmedlem ved National Defense College. Han spesialiserer seg innenfor strategiske vurderinger og scenariospill.

Dr Manish Shrivastava er assisterende professor ved Institutt for energi og miljø ved TERI School of Advanced Studies i New Delhi der han bl.a. underviser i klimaendringer, og lov og rett i en globaliserende verden. Dr. Shrivastava er på twitter @manishipta.

Rania Dagash-Kamara er leder Policy and Best Practices i FN´s avdeling for fredsoperasjoner. I løpet av de siste tjue årene har hun arbeidet innen politikk, strategisk planlegging, politiske saker, operasjoner og programstyring med FN i Afrika, Asia og Midtøsten, inkludert Special Political Missions, samt fredsbevarende og humanitære operasjoner. Hun har hovedsakelig fokusert på fred og sikkerhet, og har tjenestegjort i Irak, Jordan, Kuwait, Pakistan, Filippinene, Sudan og Etiopia. Før sin nåværende stilling var hun kontorsjef i Nairobi for FNs operasjon i Somalia og har også fungert som stabssjef i to kontorer: Kontoret for spesialutsending for Sudan og Sør-Sudan og FN-kontoret til Den afrikanske union. Hun tjenestegjorde ved UNHQ i OCHA og i UNHQ Genève med kontoret til spesialutsendingen for Syria.

Florian Krampe er seniorforsker og direktør for klimaendrings- og risikoprogrammet ved Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Krampe spesialiserer seg på freds- og konfliktforskning, miljø- og klimasikkerhet og internasjonal sikkerhet. Han er også spesialutnevnt professor ved Network for Education and Research on Peace and Sustainability ved Hiroshima University, Japan. Han twitrer fra @FlorianKrampe

Maj Gen A K Bardalai (Retd) var kommandant for det indiske militære treningslaget i Bhutan fra oktober 2011 til januar 2014. Tidligere arbeidet han som militær observatør i FNs verifiseringsmisjon i Angola i 1991-92. Han ble tildelt Ministry of External Affairs Fellowship ved United Services Institution of India i 2003-2004 for sin forskning om "Changing Global Security: Its implications for UN Peacekeeping Operations." Senere tjente han også i Libanon som nestleder for operasjonen og nestledende styrkesjef for UNIFIL fra 2008 til 2010.

Renata Lok-Dessallien er FNs øverste leder i India. Dessallien har arbeidet for FN i 35 år i Afrika og Asia i mange ulike roller, inkludert 17 år som FNs øverste landlige leder, humanitær koordinator og UNDP-representant. Før hun tiltrådte oppdraget som FNs øverste leder i India, var hun senior stipendiat ved Oslo Governance Center ved UNDP i Norge.

Dr Cedric de Coning er forskerprofessor ved NUPI, der han er leder av FN-senteret, koordinerer Effectiveness of Peace Operations Network (EPON) og leder det prosjektet Cliamte-related Peace and Security Risks. Han er også seniorrådgiver for ACCORD. Han twitrer på @CedricdeConing

Maj Gen PK Goswami, VSM (Retd); Nestleder, United Service Institution of India. Goswami var militær observatør med FNs operasjon i Angola (UNAVEM) i 1991-92 og seniorfakultetsmedlem ved National Defense College i New Delhi. Goswami representerte National Defense College, India på det 16. ASEAN Regional Forum for Heads of Defense for Universiteter, høyskoler og andre institutter I Beijing i november 2012.