Hvordan jihadistiske opprørere i Sahel-regionen styrer blir sjeldent studert i den akademiske litteraturen. De har ofte blitt fremstilt som «islamske terrorister», som oppnår sine mål ved å bruke brutal makt mot sivilbefolkningen og som finansierer sine aktiviteter gjennom kriminelle nettverk. Nyere forskning viser imidlertid et annet bilde. På dette seminaret presenterer Natasja Rupesinghe funn fra sin nylig publiserte rapport som blant annet tar for seg hvordan jihadistiske opprørere, som andre opprørsgrupper, bruker en rekke strategier for å styre territorium og befolkninger. Måten slike grupper styrer på skiller seg ikke bare mellom land, men også innad i land innenfor samme gruppe.

Rupesinghe vil illustrere sakskomplekset ved å fremheve eksempler som belyser forskjellene i strategiene benyttet av jihadister i henholdsvis nord- og sentral-Mali. I nord-Mali har en koalisjon av jihadistiske grupper assosiert med al-Qaeda utviklet en strategi utformet på territoriell kontroll i 2012-2013. I sentral-Mali har jihadistiske grupper tatt i bruk en strategi i motsatt retning med fjernledelse ved å etablere sosial kontroll, begrenset beskyttelse av sivile og innføring av deres versjon av sharia. I tillegg vil Rupesinghe snakke om hennes pågående forskning på feltet og reflektere rundt forslag til videre forskning.

Hovedtalers bio:

Natasja Rupesinghe er forsker i forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun er også doktorgradsstipendiat ved Nuffield College, University of Oxford der hun er tilknyttet T. E. Lawrence Program on the study of conflict. Rupesinghes forskningsinteresser er væpnede konflikter, borgerkrig, politisk vold, sivil motstand og beskyttelse av sivile. Hun er også interessert i hvordan stater og internasjonale organisasjoner gjennomfører fredsoperasjoner og anti-terror operasjoner. Rupesinghes doktorgradsprosjekt handler om jihadistiske opprørsgrupper i Sahel- regionen i Vest-Afrika med feltarbeid i Mali, Burkina Faso og Niger, og er en del av et NUPI-ledet forskningsprosjekt kalt «Jihadistisk styring i Sahel (JIGOV-Sahel).»

Seminaret ledes av seniorforsker Morten Bøås, og arrangeres av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet, i samarbeid med det NFR-støttede prosjektet Jihadistisk styring i Sahel (JIGOV-Sahel).