Et av de mest fremtredende aspektene ved koronapandemien er svekket tillit mellom folk og myndigheter. Selv om dette ikke er farlig i seg selv, er den fiendtlige retorikken, konspirasjonsteoriene og vold dette medfører av stor bekymring. I dette seminaret vil Teun van Dongen snakke om elementer av ekstremisme blant motstandere av covid-19-restriksjoner. Han stiller spørsmål om koronapandemien fører til økt ekstremisme og belyser en sosial bevegelse som trenger en grundigere forståelse.

  • OBS: På grunn av en teknisk feil vil du dessverre ikke motta en bekreftelsesmail ved påmelding. 

Webinaret arrangeres av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet. 

Hovedtaler:

Teun van Dongen er seniorforsker og leder for Current and Emerging Threats programmet ved International Centre for Counter-Terrorism (ICCT). Her leder han ICCT sitt arbeid med å overvåke, analysere og forske på ulike former for ekstremisme og terrorisme, inkludert ideologier, strukturer og modus operandi for gruppene involvert. Dongen har tidligere jobbet som policy analytiker ved The Hauge Centre for Strategic Studies (HCSS) og som seniorforsker ved Verwey-Jonker instituttet. I tillegg har han forelest ved Leiden University, The Free University og Inholland Univeristy of Applied Science. Dongen skriver for akademiske tidsskrifter, aviser og internasjonale magasiner og utaler seg ofte i media om aktuelle hendelser innenfor sitt fagfelt. Han har en doktorgrad fra Leiden University hvor han fordypet seg i terrorismeforebygging. Han har utgitt to bøker som omhandler terroristers motivasjon og ettervirkningene av terrorangrepet 11. september 2001. 

Møteleder:

Eviane Leidig er forsker på "Current and Emerging Threats" ved International Centre for Counter-Terrorism (CCT) i Haag, Nederland. Forskningen hennes fokuserer på ytre høyre, kjønn og ekstremisme online. Hun er tilknyttet Senter for ekstremismeforskning ved Uio (C-REX), og Global Network on Extremism and Technology, og var en av grunnleggerne av Centre for Analysis of the Radical Right. For mer informasjon se: evianeleidig.com.