Erfaringen fra de siste to årene med pandemihåndtering har vist at Vladimir Putin stort sett distanserer seg fra direkte krisehåndtering og er lite lysten på å innta politisk kontroversielle standpunkter – for eksempel knyttet til vaksinering. Den tyske politiske tenkeren Carl Schmitt definerte i sin tid suverenitet som makten til å bestemme over unntakstilstanden. I møte med pandemien synes imidlertid Kreml å bryte med Schmitts tanker om suveren makt. Der pandemien kanskje kunne fungert som en foranledning til å overskride lovverket, har det russiske regimet i stedet valgt en teknokratisk tilnærming. Heller enn å behandle koronapandemien som en eksepsjonell krise, ser det ut til at regimet er interessert i å ta grep som «normaliserer» den medisinske unntakstilstanden.

Teknokratisk politikk basert på medisinske kunnskaper kan fremstå som ikke-politisk og ufarlig, men på sikt kan det tenkes at Covid-19 bidrar til en ytterligere innstramming av det stadig mer autoritære systemet for kontroll og overvåkning i dagens Russland. På den annen side finnes det også en mulighet for at pandemien kan bidra til fremveksten av regimekritiske holdninger i det russiske samfunnet.

Innleder: Andrey Makarychev, professor, Johan Skytte instituttet for politiske studier, Tartu universitet.