Covid-19-pandemien påvirker alle deler av verdenssamfunnet og har påvirket både stater og privat sektor negativt. 

Selv om vi ennå ikke kjenner hele bildet av hvordan pandemien vil påvirke Afrika, vet vi at virkningene på økonomi, helsesektor og politikk er omfattende – og de vil være betydelige også i fremtiden. 

På dette webinaret presenterer professor Odd Helge Fjeldstad (CMI) funn fra en ny studie om langtidseffektene av covid-19 på nasjonal skattlegging i Afrika sør for Sahara. Fjelstad vil diskutere potensialet ulike fremtidige skatteinstrumenter har for å øke fremtidige inntekter, og undersøke hvilken rolle fremtidig donorstøtte kan ha i å etablere effektive og legitime regimer for nasjonal inntekstinnkreving i Afrika.

Webinaret organiseres av SkattJakt-nettverket, og vil ledes av Morten Bøås (NUPI)

Arrangementet finner sted på en digital plattform. Vennligst merk at du ikke vil motta en bekreftelses-epost etter påmelding. Lenke til strømming blir sendt ut på e-post til påmeldte før arrangementsstart, samt publiseres her på denne siden.