Denne konferansen retter søkelyset mot mulighetene innenfor sikkerhetspolitikken – i internasjonal politikk og for Norge. Den markerer samtidig åpningen etter pandemien og begynnelsen på en ny tradisjon: En norsk utenrikspolitisk konferanse i NUPIs regi hvert år.

Med oss har vi en rekke forskere fra NUPI som vil belyse viktige utfordringer og viktige muligheter på fire sentrale områder: Den globale orden og multilateralismen under press, Transatlantiske relasjoner, Europa som en maktpol i verden, og Nordområdene, stormaktene og det norske handlingsrommet.

Konferansen avsluttes med en samtale og diskusjon om disse temaene mellom utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og leder for stortingets utenriks- og forsvarskomité og utenrikspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt (Ap).