Et av hovedfunnene i den nyeste utgaven av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sin årlige rapport om det digitale risikobildet viser altså at antallet alvorlige digitale hendelser har steget kraftig bare på noen få år.

Vi har invitert avdelingsdirektør i Nasjonalt cybersikkerhetssenter Bente Hoff til NUPI for å presentere de viktigste funnene fra rapporten og gi en introduksjon til det stadig mer komplekse trusselbildet.

Samtidig som antall hendelser blir flere og mer alvorlige, øker spenningene i internasjonal politikk, og digital teknologi er i sentrum av kontroverser verden over. Lars Gjesvik fra NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet skal snakke om hvordan det store geopolitiske bildet henger sammen med økningen i alvorlige hendelser her hjemme.

Praktisk info:

  • Du vil du ikke motta en bekreftelsesmail ved påmelding.
  • Dette arrangementet blir ikke strømmet.

Smittevern: Selv om mange er vaksinert, er ikke pandemien over. De generelle smittevernråd som fortsatt gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. 
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)