FNs klimapanel slapp sin sjette vurderingsrapport i august. Oppsummeringen av forskningen på hvordan menneskeheten påvirker klimaendringer, og mulige scenarioer for klima i fremtiden, ga den krasseste advarselen noensinne om hva slags dyster fremtid som er i vente for planeten og vi som befolker den dersom vi ikke kutter forbruket av fossile energikilder. Som FNs generalsekretær António Guterres understreket signaliserte rapporten «kode rød for menneskeheten».

Dette er bakteppet når NUPI ønsker Matt McDonald velkommen for å diskutere hans nyeste bok, Ecological Security: Climate Change and the Construction of Security (Cambridge University press). Den aktuelle boken byr på et radikalt og usedvanlig omfattende normativt rammeverk – «an ecosystem security approach» – for å rettlede forsøkene på å begrense og tilpasse oss klimaendringene. Ifølge McDonald gir denne en overlegen tilnærming til de som arbeider med en politisk klimasikkerhetsagenda 

Over syv kapitler beveger denne boken seg i tre steg. Først gjør den en analyse av dominerende klimasikkerhetdiskurser og deres mangler. Deretter presenterer den et etisk case for økosystemsikkerhet, for så å utforske de iboende mulighetene som finnes i eksisterende institusjoner når det gjelder å utvikle økologisk sikkerhet i praksis. I hvert steg trekker McDonald veksler på en eklektisk samling av kritisk litteratur og bruker mye plass på å engasjere også skeptikerne. McDonalds bok byr på en kraftprestasjon og en modell for hvordan en kan kombinere klassisk kritikk av status quo med en positiv normativ visjon, og ganske så uvanlig, en gjennomført analyse av hvordan denne kan settes ut i livet.

Matt McDonald er førsteamanuensis i internasjonale relasjoner School of Political Science and International Studies, University of Queensland. Han er en ledende akademiker innen global miljøpolitikk og kritiske sikkerhetsstudier. Han er forfatter av bøkene Security, the Environment and Emancipation (Routledge, 2012) og Ecological Security (Cambridge UP, 2021), samt medforfatter (sammen med Anthony Burke and Katrina Lee-Koo) av Ethics and Global Security (Routledge, 2014). McDonald jobber for tiden med et prosjekt som sammenlikner nasjonal respons på sikkerhetsimplikasjonene av klimaendringer (finansiert av Australias forskningsråd).