Med utgangspunkt i Norske- og Barentshavet argumenterer Amund Nørstrud Lundesgaard for at det nye paradigmets sentrale kjennetegn er det han kaller High Profile/Low Availability (HIPLA) tilnærming: høy profil på det amerikanske maritime nærværet, men lav tilgjengelighet på assistanse i tilfelle krise eller krig.

USAs maritime styrker er utfordret på to fronter av Kina og Russland, men har begrensede ressurser. Siden Stillehavet har førsteprioritet blir følgene påtakelige i det maritime domenet, og spesielt på NATOs maritime nord-flanke, og den amerikanske beredskapen holder ikke tritt med utfordringene. USA har imidlertid fortsatt sterke interesser i Europa, men siden landet ikke har kapasitet til å møte den økende Russiske utfordringen er løsningen derfor å ha høy profil på det maritime nærværet i Europa for å signalisere en fortsatt interesse for regionen.

Forsvaret av Europa, og især forsvaret av NATOs nordflanke, beror i stor grad på USAs maritime forsvarsgrener. Den nye amerikanske strategiske tilnærmingen har derfor potensielt store strategiske og operasjonelle implikasjoner for Norge og Europa, der rollefordelingen i det maritime forsvaret av Europa kan få en omfattende endring.

Denne tematikken skal Amund Nørstrud Lundesgaard snakke om på webinaret 14. desember. Han er førsteamauensis ved Stabsskolen, FHS.

Seniorforsker og leder for Forskningsruppen på sikkerhets og forsvar på NUPI, Karsten Friis, vil kommentere Lundesgaards presentasjon. Det vil også forsker 1 på NUPI, Pernille Rieker.

Møteleder er Forsker 1 på NUPI, Marianne Riddervold.