Økt migrasjonspress på grensen mellom Polen og Hviterussland er i ferd med å åpne en ny migrasjonsrute til Europa. I tillegg står vi nå overfor et nytt fenomen i internasjonal politikk: at en stat bruker migranter som et politisk verktøy i utenrikspolitikken.

Europeiske beslutningstakere advarer om en slik "våpengjøring" av migranter i en ny form for hybrid krigføring. Krisen på den polsk-hviterussiske grensen har ført til flere brudd på folkerettslige normer og en uholdbar situasjon for migrantene i skvis mellom polske og hviterussiske soldater.

Krisen fører også til spørsmål rundt forholdene til flyktninger og migranter i vertsland og avsenderland som blir en del av dette storpolitiske spillet i Europa.

På dette seminaret vil vi se nærmere på den senere tids utvikling, og deltakerne vil diskutere for hva den mest optimale håndteringen av migrasjon under skiftende omstendigheter kan være.

Dette seminaret er en del av prosjektet “Migrasjon og utvikling: Kunnskapsutveksling mellom Norge og Polen (MiDeShare)”. Prosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS-midlene.