2021

 • Brexit, Noreg og den nye handelsavtalen
  Arrangement
  man. 14 jun. 2021
  Time: 11:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Ein rykande fersk permanent handelsavtale mellom Noreg og Storbritannia er på plass. Den er meir omfattande enn alle frihandelsavtalar Noreg har via EFTA, men mindre omfattande enn EØS-avtalen. Kor mykje har vi vunne, og kor mykje har vi tapt?

 • Når ‘lommer av effektivitet' betyr noko politisk: Regulering av utvinningsindustri og skattlegging i Uganda og Tanzania
  Arrangement
  man. 31 mai 2021
  Time: 15:00 Europe/Oslo | Location: Zoom

  Vi er glade for å kunngjere dette semesterets femte og siste Tax for Development Webinar med Anne Mette Kjær (Aarhus universitet). Ho vil presentere studien “Wh-en ‘Pockets of effectiveness' matter politically: Extractive industry regulation and taxation in Uganda and Tanzania”.

 • Norsk utanrikspolitisk konferanse 2021: Tryggingspolitiske moglegheiter etter pandemien
  Arrangement
  søn. 20 jun. 2021
  Time: 13:15 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams og Youtube

  Verda i 2021 har store tryggingspolitiske utfordringar med auka rivalisering, splitting i dei tradisjonelle alliansane våre, og store kriser som må løysast. Likevel er ikkje alt håplaust.

 • Uformell skattlegging og samfunnsdriven utvikling: Bevis frå sør-sentrale Somalia
  Arrangement
  man. 10 mai 2021
  Time: 15:00 Europe/Oslo | Location: Zoom

  Vi er glade for å kunngjere det fjerde seminaret til dette semesteret i vår Tax for Development Webinar-serie med Vanessa van den Boogaard og Fabrizio Santoro (begge frå International Center for Tax and Development) som skal presentere studien "Informal Taxation and community-driven developmen1

 • Korleis har EU takla covid-19?
  Arrangement
  tir. 4 mai 2021
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Covid-19 kom på toppen av ei rekkje andre kriser som EU har stått i dei siste åra. I dette webinaret ser vi nærare på EUs handtering av kriser, med fokus på korleis unionen har takla Covid-19-pandemien.

 • Noreg og den internasjonale fordelinga av vaksinar
  Arrangement
  tir. 4 mai 2021
  Time: 10:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Vaksine er eit internasjonalt spørsmål og eit felles problem – det hjelper berre eit stykke på veg at vi sjølv blir friske. Bli med på seminar for å lære meir om det internasjonale spelet om vaksinar.

 • Blanda signal: Kva seier Putin om likestilling?
  Arrangement
  tor. 27 mai 2021
  Time: 14:30 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Blant russlandsforskarar er det ei utbreidd oppfatning om at Putin gradvis har gått i ei meir konservativ retning, særleg når det gjeld kjønnsspørsmål. Men har han eigentleg det, når vi ser nærare på den russiske presidentens eigen retorikk?

 • Korleis påverkar klimaendringane FNs fredsoperasjonar?
  Arrangement
  man. 19 apr. 2021
  Time: 10:30 Europe/Oslo | Location: YouTube

  Få unik innsikt i kva klimaendringane betyr for FNs fredsbevarande operasjonar.

 • Barn i terrororganisasjonar
  Arrangement
  ons. 21 apr. 2021
  Time: 15:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Terrororganisasjonar som IS, Hamas og Taliban har utnytta barn i årevis. Dette seminaret ser nærare på korleis desse gruppene rekruterer og utnyttar barna i organisasjonane.

 • Uformelle elitar som lokale byråkratar: Kvifor det å jobbe som skatteoppkrevjar aukar den lokale ansvarskjensla for byhøvdingar i Kongo
  Arrangement
  man. 12 apr. 2021
  Time: 15:00 Europe/Oslo | Location: Zoom

  Vi er glade for å kunngjere at dette semesterets tredje seminar i vår Tax for Development Webinar-serie vil finne stad tysdag 13. april kl. 15:00. Foredragshaldar er Jonathan Weigel (London School of Economics). Han vil presentere artikkelen “Informal elites as local bureaucrats: Why working as a t1