Mer om seminaret her.

Det er ikke bare den norske handlekurven som er fylt av varer som er «made in china», Kina kjøper norsk laks, investerer i infrastruktur og selskaper i andre land, og er avgjørende for at vi lykkes med å nå klimamålene. På så mange måter er relasjonen til Kina viktig, ikke bare for norsk men også for global økonomi. Hvilke konsekvenser ville det fått da, om vi kom i en situasjon der norsk næringsliv måtte vurdere å avslutte sine engasjement med Kina? Er dette en reell problemstilling og hva fører oss eventuelt dit?

Seminaret blir strømmet og er ferdig 18.00.

 

NUPI og Hovedorganisasjonen Virke inviterer til samtale om stormaktspolitikk, global handel. Og hvor Norge, et lite land med stort selvbilde, er i det hele. 

I panelet:  

  • Sun Heidi Sæbø, ansvarlig redaktør, Morgenbladet
  • Hans Jørgen Gåsemyr, Seniorforsker Kinesisk politikk, NUPI
  • Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant, Venstre
  • Tord Dale, Leder for bærekraft, Virke

Samtalen ledes av Eirik Bergesen, kjent fra podcasten "Det store bildet" 

 

Bakteppet:  

Fra 1990-tallet skjøt globaliseringen virkelig fart, og med det Norges handel med land i Asia. Etter normaliseringen av forholdet til Kina i 2016 har handelen steget jevnt. I 2021 var den direkte samhandelen med Kina på 138 milliarder kroner. Kina er det enkeltlandet Norge importerer mest fra og rimelig arbeidskraft og produksjon har vært svært gunstig for norsk økonomi. Samtidig får vi fra Kina formidlet alvorlige menneskerettsbrudd overfor egen befolkning, er vitne til at landet oppfører seg til dels aggressivt og selvhevdende i egne nærområder, og utfordrer eksisterende institusjoner og avtaleverk for global styring. Spenningen har vært økende mellom Kina og USA, en av Norges viktigste allierte. Og krisen med krigen i Ukraina og forholdet til Russland har på ny gjort global sikkerhetspolitikk til en av de viktigste sakene på dagsorden, ikke bare politisk men også for næringslivet, som merker konsekvensene i form av usikre verdikjeder og et usikkert verdensmarked. Ser vi starten på en todeling av verden og en ny global økonomisk resesjon?  

Kanskje blir publikum litt klokere på noen av de store globale utviklingstrekkene? Eventuelt sitter en igjen med enda flere spørsmål? Velkommen til Arendalsukas viktigste samtale om global politikk, menneskerettigheter, handel og bærekraft.