Noen timer før den russiske invasjonen av Ukraina startet den 24. februar, oppdaget Microsofts globale Threat Intelligence Center (MSTIC) en ny runde med offensive og potensielt ødeleggende cyberangrep rettet mot Ukrainas digitale infrastruktur. I tett samarbeid med ukrainske myndigheter ble angrepet stoppet. Dette viser viktigheten av privat-offentlig samarbeid for å møte trusler i det digitale rom, i både krigstid og fredstid. 

Innslaget av digitale trusler mot Norge, våre allierte og våre partnere blir stadig større. Hvordan beskytter vi norske interesser og virksomheter mot målrettede digitale angrep utenfra? Og hvordan kan teknologi styrke den norske motstandsdyktigheten mot cyberangrep? 

Arrangementet er et samarbeid mellom Microsoft Norge og NUPI.

Medvirkende

  • Karsten Friis, Leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, NUPI

Kontaktperson

  • Kristine Beitland, Direktør for myndighetskontakt, Microsoft Norge, 99207734