Klima er et globalt problem som krever internasjonale løsninger, så vel som nasjonal omstilling. Hvor ligger den norske klima- og utenrikspolitikken etter Paris?

Klima er et globalt problem som krever internasjonale løsninger. Under Kyotoforhandlingene var koblingen mellom klima og utenrikspolitikk tydelig, ettersom formålet var å utvikle forpliktende internasjonale mekanismer for utslippsreduksjon mellom land, gjerne i form av et internasjonalt karbonmarked. Med Parisavtalen flyttet tyngdepunktet i klimapolitikken seg fra de internasjonale klimaforhandlingene til det nasjonale nivået, og med dette har også utenrikspolitikken kommet mer i bakgrunnen. Vi ser dette for eksempel med utfasing av oljeproduksjon som handler om nasjonale konsekvenser for arbeidsplasser, utvikling av støtteordninger for omstilling av norsk industri, og overgang til el-biler for å sikre renere luft i norske byer. Hva er koblingen mellom klima- og utenrikspolitikken etter Paris?

Utgangspunktet for dette seminaret er at Norges utenrikspolitikk i økende grad vil måtte forholde seg til omstilling i Norge og blant Norges samarbeidspartnere (eller fravær av denne). Dette kommer til uttrykk gjennom blant annet Norges internasjonale omdømme, posisjonering av norsk industri i nye grønne verdikjeder, og Norges stadig tettere kobling til EU. Hvilke nye utfordringer og muligheter gir dette for norsk utenrikspolitikk? I dette seminaret ønsker vi å diskutere norsk klima- og utenrikspolitikk etter Paris, og samler bidragsytere fra det nylige publiserte fokusnummeret i Internasjonal Politikk og andre eksperter på klima og norsk utenrikspolitikk for å diskutere dette.