Krigen i Ukraina får store følger for Europa: Sikkerhetspolitikken tenkes igjennom på nytt, europeisk økonomi blir påvirket av stigende priser på varer, mat og energi og merker også de omfattende sanksjonene mot Russland. Flyktningstrømmen fra Ukraina er enorm, med uvisse konsekvenser for landene omkring. 

Dette er bakgrunnen for Norsk utenrikspolitisk konferanse 2022. Vi undersøker hvilke sikkerhetspolitiske konsekvenser krigen i Ukraina har for Europa og de nordiske landene spesielt, og spør hvordan Norden skal forholde seg til Russland i tiden fremover. Vi ser også nærmere på de økonomiske konsekvensene av krigen og på hvordan Europa skal takle disse sammen med andre store økonomiske utfordringer. Vi diskuterer også hvilke utenrikspolitiske veivalg Norge står overfor i denne situasjonen.

Se konferansen live her:

Viktig informasjon:

Del 1 av programmet vil foregå på engelsk, i tillegg til første del av del 3. Resten av programmet vil foregå på nordiske språk (norsk, dansk og svensk).

 Vi ønsker å engasjere publikum og inviterer til å stille spørsmål til talere og paneldeltakere. Vi vil også forsøke å ta opp så mange av disse som mulig. På grunn av størrelsen på salen vil vi bruke verktøyet Mentimeter. Bruk QR-koden under og still spørsmål med mobilen:

På grunn av høynivådeltakerne i første del av konferansen vil vi ha strengere sikkerhetstiltak enn vanlig på NUPIs arrangementer. Det er derfor viktig at alle deltakere møter opp tidlig. Registreringen åpner kl. 08.00. Dørene stenger kl. 08.45.

Ytterligere informasjon om sikkerhetssjekk, garderobe, mat og drikke blir sendt direkte til alle påmeldte en dag eller to før konferansen.

Les også:

PODKAST: Krig i Europa – Hva skjer med Nordens forsvars- og sikkerhetspolitikk?

Første del av konferansen vil være på engelsk, resten vil foregå på norsk.