Konflikt og borgerkrig har preget Sentral-Afrika i tiårene etter politisk frigjøring. Konfliktene har tradisjonelt blitt forstått som motivert, eller i det minste finansiert, gjennom utnyttelsen av regionens enorme forekomster av viktige naturressurser. Peer Schouten presenterer et radikalt alternativt til dette perspektivet. Gjennom omfattende kartlegging av bruken av veisperringer av et bredt spekter av stridende parter i Den demokratiske republikken Kongo, viser Schouten hvordan finansieringen av opprørsgrupper ikke lar seg forklare igjennom utnyttelsen av naturressurser alene.

Ved å se på studier av grupper som M23 i Nord-Kivu, har Schouten vist hvordan opprørsgrupper bruker kontrollen over passasjepunkter i økonomien til å skattlegge alle som ønsker å delta i den økonomiske aktiviteten, eller på andre måter være en relevant aktør på bakken.

Ikke bare utfordrer Schouten den tradisjonelle rollen som "konfliktmineraler" og veisperringer utgjør i Sentral-Afrika, men han fremhever også rollen lokale opprørsgrupper, offentlige tjenestemenn, soldater og andre aktører med kontroll over veisperringer, spiller i den globale økonomien som relevante aktører innen globale forsyningskjeder.

8. juni skal Peer Schouten presentere sin bok Roadblock Politics: the Origins of Violence in Central Africa, etterfulgt av en diskusjon moderert av Morten Bøås, forsker 1 ved NUPI og co-chair i Skattjakt-nettverket.

Biografier

Peer Schouten er seniorforsker ved DIIS og tilknyttet forsker ved International Peace Information Service i Antwerpen. Hans forskningsinteresser inkluderer blant annet konflikters politiske økonomi, med fokus på veisperringer; virksomhetens rolle i fred og konflikt; mineralutvinning og konfliktøkonomier; konflikt og klimaendringer; og politikken for logistikk og infrastruktur. Han har lang forskningserfaring i Den demokratiske republikken Kongo, Den sentralafrikanske republikk og Sør-Sudan. Han er tidligere SSRC Conflict Research Fellow og en Visiting Fellow ved Department of Geography & Center for African Studies, University of California, Berkeley. Peer er forfatteren av Roadblock Politics: the origins of violence in Central Africa.

Morten Bøås er forsker 1 ved NUPI. Han driver feltarbeid i Afrika og Midtøsten. Bøås er forfatter av en rekke rapporter og artikler, hans siste bøker inkluderer Africa's Insurgents: Navigating an Evolving Landscape (2017) og Doing Fieldwork in Areas of International Intervention: a Guide to Research in Closed and Violent Contexts (2020). Bøås har ledet flere store internasjonale forskningsprosjekter, inkludert EU Horizon 2020-finansierte prosjekter EUNPACK (2016-19) og PREVEX (2020-22). I tillegg er Bøås prosjektleder for FRAGTAX (2021-2024) og er med å lede Skattjakt-nettverket.

Dette arrangementet er organisert gjennom SkattJakt-nettverket og strømmes til NUPIs YouTube-kanal (digital deltakelse krever ikke registrering).