Er det sammenhenger mellom radikaliseringsprosesser og individers psykiske helse? Hva er de etiske retningslinjene for praktikere som jobber med forebygging og terrorbekjempelse? Og hvilke konsekvenser har koronapandemien hatt for psykisk helse? Disse spørsmålene skal Monica LloydAnders Bo Christensen og Eva María Jiménez González se nærmere på onsdag 2. februar.

Monica Lloyd er en britisk rettsmedisinsk psykolog som har erfaring fra HM Prison Service, HM Prison Inspectorate og arbeid med terrortiltalte som sitter varetektsfengslet. De siste ti årene har hun jobbet i Center for Applied Psychology ved Birmingham Universitetet hvor hun har utviklet et rettsmedisinsk doktorgradskurs og forsket på voldelig ekstremisme. Hun er også tilknyttet British Psychological Society hvor hun har utviklet retningslinjer for praktikere som jobber med terrorforbrytere i Storbritannia, og i Europa gjennom RAN-nettverket.

Eva María Jiménez González, er lege i klinisk og rettsmedisinsk psykologi og leder Institutt for Rettsmedisinsk Psykologi for det spanske justisdepartementet. Hun er nestleder for RAN Mental Health Working Group (RAN Practitioners), teamleder for International Relationship with Institutes and Network (RAN Policy Support), og ambassadør for RAN (European Commission) i Spania. Hun har en lederstilling hos International Master in Clinical and Forensic Psychology ved International University of Menéndez Pelayo.

Anders Bo Christensen er spesialrådgiver i det danske Nasjonale Center for Forebyggelse af Ekstremisme og i Radicalisation Awareness Network (RAN). Han jobbet i flere år med rådgivning innen forebygging av voldelig ekstremisme, primært rettet mot kommuner, politiet og andre relevante aktører og fagpersoner. Anders Bo har lærerbakgrunn og jobbet tidligere på skoler i vanskeligstilte bydeler. Han har jobbet en årrekke for København kommune med å utvikle EXIT-strategier og senere ved den danske Socialstyrelsen med å utvikle tiltak for å forhindre rekruttering av ungdomsgjenger.