Vi er vitne til et skifte i den klimapolitiske debatten. Mange som er motstandere av en ambisiøs klimapolitikk benekter ikke lenger alvoret i dette, eller årsaken til det. I stedet tar de ofte til orde for en forsinket "rettferdig" energiovergang hvor vi unngår samfunnsmessige og økonomiske endringer nå, og heller flytter den til en uspesifisert fremtid. Slike strategier kan blant annet være å gå inn for en forsiktig tilnærming som avhenger av fremtidige teknologiske fremskritt, og som ikke fører til endringer her og nå.

En bred enighet om å forfølge en "rettferdig overgang" til "netto null" skjuler en betydelig uenighet, blant annet mellom de som tar til orde for ambisiøs klimastrategi og de som er imot den, enten direkte eller gjennom en strategi med forsinket politikk og forsinket politikkimplementering.

22. september inviterer vi til dette seminaret med Jennie C. Stephens hvor hun først skal holde et foredrag med tittelen ‘Technological Innovation (and Climate Isolationism) as «Climate Delayism»’. Videre blir det en paneldiskusjon om fornektelsesstrategiene som er synlige i global, europeisk og norsk klimadebatt.

I panelet finner du:

  • Jennie C. Stephens, dekan og professor i bærekraftig forskning og politikk, Northeastern University’s School of Public Policy and Urban Affairs
  • Brian Petersen, førsteamanuensis i geografi, planlegging og rekreasjon, Northern Arizona University
  • Manjana Milkoreit, postdoktor, sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Ordstyrere for arrangementet er:

  • Tomas Maltby, Reader in internasjonal politick, avdeling for politisk økonomi, King’s College, London
  • Kacper Szulecki, forsker 1, NUPI

Arrangementet strømmes også til NUPIs Youtube-kanal. Digital deltakelse krever ikke påmelding.