Meld deg på seminaret her.

Europa huser den største konsentrasjonen av presisjonsstyrte langdistansevåpen i verden. NATO og Russland har utplassert flere tusen slike våpen i Europa – på bakken, til sjøs og i luften – som kan skytes opp med et øyeblikks varsel. Begge sider driver også et storstilt moderniseringsarbeid som vil gjøre våpnene raskere, kraftigere og mer nøyaktige.

Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP) har utarbeidet et detaljert forslag til et åpenhetsregime for disse våpnene. Et slikt regime kan bidra til å redusere begges bekymringer for den andres militære disposisjoner. Det kan også forhindre en situasjon der visse militære aktiviteter, som store øvelser, kan forveksles med forberedelse til krig. Et slikt regime ville gjort det vanskeligere for Russland å samle konvensjonelle langdistansevåpen mot Ukraina i forkant av invasjonen.

Torsdag 29. september kan du få med deg et foredrag med Nikolai Sokov når han kommer til NUPI for å snakke om dette.

Nikolai Sokov har vært Senior Fellow ved Monterey-kontoret til Center for Nonproliferation Studies (CNS) siden 1996, og han er for tiden tilknyttet Vienna Center for Nonproliferation and Disarmament. Han er ekspert på russisk diplomati og våpenkontrollpolitikk. Fra 1987-92 arbeidet han i utenriksdepartementet i Sovjetunionen og senere Russland, og deltok i START I og START II-forhandlingene, samt i en rekke toppmøter og ministermøter. Sokov er forfatter og medforfatter av et dusin bøker og en rekke artikler om atompolitikk og -holdninger, våpenkontroll og internasjonal sikkerhet.