Den russiske invasjonen av Ukraina har ført Europa ut i en akutt krise. Situasjonen har alvorlige følger for sikkerhet i regionen, inkludert i Norge, men den har også like alvorlige økonomiske og humanitære følger. Vi kan også forvente at krisen påvirker integrasjon og samarbeid i hele Europa og i EU.

Sammen med NHO har vi gleden av å ønske Mark Leonard velkommen til et åpent arrangement på NUPI. Han Han er medstifter og leder av tenketanken European Council of Foreign Relations (ECFR), og forfatter av boka The Age of Unpeace: How Connectivity Causes Conflict, som gir viktig innsikt som er svært relevant for dagens situasjon.

Sentrale spørsmål vi stiller oss denne dagen er:

  • Hva betyr krigen i Ukraina for sikkerhet i Europa og Norge, både på kort og lang sikt?
  • Hva betyr det for vår økonomi, handel og for næringslivet? Hvordan vil sanksjonene påvirke oss?
  • Hvordan kan Europa håndtere den kommende humantiære krisen?
  • Hva vil det bety for europeisk integrasjon, samarbeid og politisk utvikling? Hvordan bør Norge posisjonere seg?

Program:

  • Velkommen, Tore Myhre, internasjonal direktør, NHO
  • Introduksjon, Mark Leonard, direktør, ECFR
  • Kommentar, Ulf Sverdrup, direktør, NUPI
  • Dialog og diskusjon mellom Mark Leonard og Ulf Sverdrup med spørsmål fra publikum. Ledes av Tore Myhre.

Arrangementet foregår i NUPIs lokaler, men det vil også være mulig å følge seminaret direkte på NUPIs youtube-kanal her uten å registrere seg.