Årets mandatfornyelse av FN-operasjonen UNMISS skjer i en tid med strore endringer i Sør-Sudan. Den revitaliserte fredsavtalen i Sør-Sudan (R-ARCSS) i 2018 førte til opprettelsen av en overgangsregjering som har ansvar for prosesser som skal hjelpe landet ut av en sårbar situasjon preget av vold, humanitære kriser og ustabile relasjoner til nabolandene. Gjennomføringen av flere viktige punkter i fredsavtalen er langt etter skjema.  Dette gjelder blant annet temaer knyttet til sikkerhet, grunnlovsprosessen  og overgangsrettferdighet.  Til tross for forsinkelser  har det vært en viss fremgang på de to siste områdene.

Under webinaret 23. februar vil panelistene vurdere hvor effektiv UNMISS har vært og diskutere hvilke utfordringer og muligheter operasjonen kan møte i 2022-2023. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i hovedfunnene i rapporten The United Nations Mission in South Sudan 2022: Risks and Opportunities in an Uncertain Peace Process.

Rapporten fokuserer på to relaterte aspekter ved mandatet til UNMISS: Bekyttelse av sivile (POC), og UNMISS’ støtte til fredsprosessen, inkludert hvordan operasjonen samarbeider med regionale partnere. Rapporten gir også strategiske vurderinger og konkrete  anbefalinger til Sikkerhetsrådet som de kan ta med seg inn i mandatfornyelsen..

Webinaret foregår på Zoom, og det vil være mulig å stille spørsmål underveis.