MELD DEG PÅ SEMINARET HER!

Vi har gleden av å invitere Ambassadør Alexander Kmentt, som er utnevnt til å lede det første statspartsmøtet, til dette arrangementet på NUPI. Han vil holde en innledning før Målfrid Braut-Hegghammer (professor ved UiO og leder av Oslo Nuclear Project) og Henrik Stålhane Hiim(førsteamanuensis ved IFS) gir sine kommentarer.

Forbudsavtalen trådte i kraft 22. januar 2021. Den er den første internasjonale avtalen som forbyr besittelse, bruk og utstasjonering av atomvåpen, i tillegg til en rekke andre aktiviteter. Det første statspartsmøtet til Forbudsavtalen, hvor Norge deltar som observatør, finner sted i Wien i Østerrike sommeren 2022.

Dette seminaret tar for seg flere temaer knyttet til Forbudsavtalen, inkludert de grunnleggende argumentene som avtalen bygger på om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Det kommer også til å se på nødvendigheten av å ha en inkluderende dialog rundt avtalen og gi en statusoppdatering på forberedelsene til statspartsmøtet. Med den pågående konflikten i Ukraina og truslene som har blitt fremsatt som bakteppe, har bekymringene knyttet til konsekvensene av atomvåpen blitt enda mer aktuelle.

Alexander Kmentt er en østerriksk diplomat, utnevnt til å lede det første statspartsmøtet til Forbudsavtalen. Han leder avdelingen for nedrustning, rustningskontroll og ikke-spredning i det østerrikske utenriksdepartementet. Fra 2016-19 arbeidet Alexander Kmentt som ambassadør til EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske komité. Han har lang erfaring innenfor nedrustning av atomvåpen, inkludert fra Nedrustningskonferansen i Genève (CD) og Organisasjonen for prøvestansavtalen (CTBTO) i Wien. Han er en av hovedmennene bak det humanitære initiativet og Forbudsavtalen. I 2019-20 var han seniorforsker ved King’s College i London, hvor han skrev boka The Treaty Prohibiting Nuclear Weapons: How it was achieved and why it matters (Routledge 2020).

Arrangementet ledes av seniorforsker på NUPI, Sverre Lodgaard. Seminaret foregår i NUPIs lokaler, men du kan også følge oss direkte på vår YouTube-kanal her. Det vil dessverre ikke være mulig å se arrangementet i opptak i etterkant.