Den nye rapporten – Environment of Peace – gir en omfattende beskrivelse av hvordan interaksjonen mellom flere ulike miljøkriser, nåtidens dystre sikkerhetsbilde og etterdønninger av koronapandemien har ført til nye former for sammensatte, gjennomgripende og fremvoksende risikoer. Rapporten gir også anbefalinger til handling, prinsipper og rådgivning rettet mot myndigheter og beslutningstakere.

Rapporten lanseres på NUPI 9. juni klokken 09.00-10.30, og det vil bli servert en lett frokost fra 08.30. Rapporten presenteres av statssekretær i UD, Henrik Thune og tidligere svensk utenriksminister og tidligere miljøkommisær i EU, Margot Wallström.

Wallström ledet det internasjonale panelet av eksperter ansvarlige for rapporten. NUPI-direktør Ulf Sverdrup er medlem av det internasjonale panelet og rapporten er skrevet av blant annet NUPI-forsker Cedric de Coning. Rapporten har blitt finansiert av Norge, Sverige og Sveits.

Du kan lese hele rapporten her.

Arrangementet strømmes også direkte til NUPIs YouTube-kanalDigital deltakelse krever ikke påmelding.