Først lansert som en ambisiøs «sammenkoblings-ide» tilbake i 2013, har Kinas belte og vei-initiativ (BRI) siden utviklet seg til en ekspansiv samling av ulike prosjekt og aktiviteter. De fleste prosjektene omfatter bygging av infrastruktur og logistikk som skal bedre binder byer, folk og varer fra ulike steder i verden sammen.

BRI utløser både stor begeistring og betydelig skepsis i mange land, og de kinesiske planleggerne har jobbet målrettet for å engasjere nasjonale og internasjonale partnere i realiseringen og utviklingen av BRI. Men de planla neppe for en global og mangeårig pandemi eller for en krig i Ukraina med sammensatte konsekvenser for regionale og internasjonale forhold.

Hva er nå statusen for BRI og hvordan blir det storstilte initiativet påvirket av pandemien og krigen? Hvordan reagerer aktører i Kina, i naboland og andre deler av verden?

For å søke svar, har vi invitert Xiangming Chen, en internasjonalt anerkjent forsker på BRI, til å dele innsikt fra sin pågående forskning og for å diskutere med våre lokale kolleger. Chen er professor og faglig leder for Urban Studies ved Trinity College (USA) og er gjesteprofessor ved Fudan University (Kina).

Chen vil delta i en panelsamtale sammen med Heidi Østbø Haugen, professor i Kinastudier Universitet i Oslo og Wrenn Yennie Lindgren, seniorforsker ved NUPI.

Moderator er Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved NUPI.

Arrangementet er organisert i samarbeid mellom NUPI og Institutt for kulturstudier og orientalske språk (UiO), i sammenheng med Chen sitt gjesteforskeropphold ved UiO som er støttet av prosjektet “Moving up the value chain” finansiert av Norge forskningsråd (NFR). NUPIs pågående prosjekt «Roads to Power» (NFR-finansiert) studerer politiske effekter av infrastrukturbygging i Asia.

Fudan-European Centre for China Studies har bidratt med organisatorisk støtte.

En lett frokost blir servert fra kl 08:30 og seminaret varer fra kl 09:00 til 10:30. Arrangementet blir også strømmet på NUPIs YouTube kanal (registrering ikke nødvendig for digital deltakelse).