Meld deg på seminaret her!

I likhet med Ukraina og Moldova har Georgia lenge vært ansett som et primært mål for Russlands selvhevdende politikk i det postsovjetiske området – og den georgiske regjeringen har i en årrekke jobbet for å redusere spenningene i forholdet til Moskva.

Samtidig som forholdet mellom Tbilisi og dets vestlige partnere er mer anstrengt enn på lenge, har det russiske angrepet på ukrainsk jord økt usikkerheten i Georgias utenriks-, sikkerhets- og innenrikspolitikk.

I dag, hvor Georgias nabolag har blitt stadig mer ustabilt, ser det ut til at Tbilisi er i ferd med å miste sitt strategiske kompass og dermed selve grunnlaget for utenrikspolitikken landet har ført. På dette GEOPATH-seminaret vil Kornely Kakachia og Ketevan Bolkvadze diskutere Georgias svekkede motstandskraft mot russiske trusler, risikoen for frikobling fra «den assosierte trioen» (Georgia, Moldova og Ukraina) og andre geopolitiske utfordringer.

På seminaret vil vi også utforske den innenrikspolitiske dynamikken som for øyeblikket bidrar til å forverre spenningene mellom Tbilisi og dets vestlige partnere. Partipolitisk polarisering og demokratiske tilbakeslag har forstyrret Georgias vei til europeisering. Vi vil diskutere mulige løsninger på disse utfordringene, så vel som mulighetene for at EUs reform-anbefalinger blir implementert.

Seminaret strømmes også til NUPIs YouTube-kanal. Digital deltakelse krever ikke påmelding.