Å bekjempe klimaendringer krever investering i fornybar energi, ombygging av bygninger, økt energieffektivitet, utvidelse av ren transport og bærekraftig areal- og skogbruk. Det kreves også bred investering i klimatilpasning, hvor noen av løsningene er naturbaserte og krever skogplanting, restaurering av våtmarker og mangrovetrær. Mye av denne finansieringen må komme fra finanssektoren.

Mange utviklingsland i sør merker allerede konsekvensene av de farlige klimaendringene, og dette vil bare bli verre i de kommende tiårene. På den andre siden har utviklingslandene enestående muligheter for å fremme klimatiltak og bærekraftig vekst. Den forestående overgangen til en lavutslippsverden må imidlertid være rettferdig og inkluderende – det må være en «rettferdig overgang».

Hvordan kan vi sørge for at finanssektoren støtter denne rettferdige overgangen? Hva kan myndighetene og nøkkelaktører i utviklingslandene gjøre for å tiltrekke seg finanssektoren? Hvilke styringsstrukturer er nødvendig for at finansielle ressurser skal fordeles på riktig måte, og at disse støtter både klimatilpasning, utslippsreduksjon og bredere bærekraftsmål?  Hvilken rolle kan Norge spille i denne prosessen – både som et land som er involvert i bistand og som eier av verdens største statlige investeringsfond?

Mafalda Duarte er administrerende direktør for det 10,5 milliarder dollar store Climate Investment Funds (CIF), et av verdens største multilaterale fond for klimatiltak i utviklingsland. Siden hun ble utnevnt i 2014, har Mafalda hatt ansvaret for hundrevis av investeringer i ren energi og klimatiltak i 72 lav- og mellominntektsland, inkludert den største solenergiparken i verden og Sør-Amerikas første geotermiske anlegg. Under Mafaldas ledelse har CIFs mandat blitt utvidet til å omfatte områder som utfasing av kull og rettferdig overgang til grønn økonomi. Før CIF hadde Mafalda ledende stillinger i Den afrikanske utviklingsbanken og Verdensbanken. Hun har blitt sitert i Reuters, BBC World Service, The Economist og Financial Times.

Arrangementet vil også bli streamet live på NUPIs Youtube-kanal.

Program:

Innledning ved Mafalda Duarte, CIF

Kommentarer og diskusjon med paneldeltakere og publikum.