Hvilke norgesbilder kommer til uttrykk når det russiske kommentarfeltet diskuterer Frode Berg-saken? Hva, i lys av dette, er Norges rolle i Russlands narrative offensiv mot Vesten?

Tidsskriftet Nordisk Østforum inviterer til lansering av artikkelen «Kald krig i kommentarfeltet? Historien om Frode Berg på russisk internett», skrevet av Johanne Kalsaas (UiB).

Her møter du Johanne Kalsaas (stipendiat, UiB), Morten Jentoft (journalist og forfatter), Jardar Østbø (professor, IFS). Ordstyrer er Natalia Moen-Larsen (Nordisk Østforum, NUPI).

Arrangementet varer i en time fra 08.30 til 09.30, og det vil bli lett frokostservering fra klokken 08.00.

Debatten er støttet av Fritt Ord og Norsk tidsskriftforening.