MELD DEG PÅ SEMINARET HER!

COP27 markerer 30-årsjubileet for FNs klimakonvensjon (UNFCCC). I løpet av disse tretti årene har klimaregimet utviklet seg fra hovedsakelig å være sentrert rundt de formelle klimaforhandlingene, til et mangfold av klimainitiativer. Slike initiativ finner sted mellom stater og ikke-statlige aktører, innenfor og utenfor den formelle UNFCCC-prosessen. Ved siden av dette skiftet ser vi en økende spenning mellom den liberale handelsordenen og unilaterale/minilaterale klimatiltak, eksemplifisert ved EUs karbongrensejusteringsmekanisme (CBAM).

Med COP27 som bakteppe vil dette seminaret diskutere sentrale spørsmål som fremgang i klimaforhandlingene, mekanismer for å akselerere nasjonale ambisjoner, mulige synergier mellom UNFCCC og ikke-UNFCCC prosesser og hvordan økende geopolitisk rivalisering mellom Kina og USA kan påvirke internasjonal klimapolitikk. Foredragsholdere vil gi innsikt i den internasjonale konteksten som global klimapolitikk er en del av, de mest oppdaterte resultatene av forhandlingsprosessen, samt utsiktene til Europas lederskap innen global klimapolitikk, og de nordiske lands ambisiøse rolle blant de europeiske landene.

Dette seminaret er et samarbeid mellom Linköpings universitet, Stockholms universitet, Utenrikspolitiska Institutet (UI) og NUPI. Seminaret er finansiert av den svenske Energimyndigheten.

Første del av seminaret vil bli streamet på NUPIs Facebook og YouTube-kanal.

Arrangementet varer fra 09.00 til 10.30.