Koronakommisjonen som la frem sin rapport sent i april konkluderte med at Norge håndterte pandemien godt. Samtidig identifiserte kommisjonen sårbarheter knyttet til markedsmekanismer og forsyningslinjer når kriser inntreffer, og det ble særlig vektlagt hvordan det var velvilje fra Sverige som gjorde at Norge i det hele tatt fikk tilgang på vaksiner mot COVID-19.

Siden 2020 har EU jobbet for å styrke alle medlemslandenes samlede evne til å håndtere lignende situasjoner i fremtiden. Blant annet har EUs smittevernbyrå (ECDC) og EUs legemiddelbyrå (EMA) fått utvidet mandat, samarbeidet om alvorlige grensekryssende helsetrusler styrkes, og en ny helseberedskaps- og krisehåndteringsmyndighet, HERA, er etablert. Norge tar del i noe av dette gjennom EØS-avtalen, men ikke alt.

I dette seminaret tar vi utgangspunkt i disse utviklingene samt koronakommisjonens rapport, og vurderer hvilke implikasjoner pandemien og EUs respons på den har for Norges overordnede helseberedskap og krisehåndteringsevne.

Deltagere

  • Ingvild Kjerkol, Helse- og omsorgsminister (Ap)
  • Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet
  • Frode Veggeland, Professor, Universitetet i Oslo og sekretariatsmedlem i Koronakommisjonen
  • Ordstyrer: Øyvind Svendsen, NUPI

Arrangementet foregår i NUPIs lokaler og strømmes også direkte til vår YouTube-kanal. Digital deltakelse krever ikke påmelding.