REGISTRER DEG HER FOR Å DELTA FYSISK! (Skal du kun se strømmingen, trenger du ikke registrere deg.)

I løpet av det siste tiåret har Putin-regimet i økende grad basert sin legitimeringsstrategi på støtte til «tradisjonelle» russiske verdier. Kreml har blant annet appellert til religion og angrepet personer som bryter med tradisjonelle normer for kjønn og seksualitet. Vi vet imidlertid svært lite om hvorvidt denne strategien faktisk har fungert. Dette reflekterer et stort gap i vår forståelse av autoritær legitimering: Kan regimelegitimitet befestes av illiberale «tradisjonalistiske» appeller?

På seminaret vil Henry Hale diskutere i hvilken grad tradisjonelle verdier faktisk er en kilde til støtte for Putin. Dette gjør han ved å analysere data fra LegitRuss-prosjektets spørreundersøkelse fra 2021, som stilte et representativt utvalg av den russiske befolkningen en rekke relevante spørsmål. Undersøkelsen inkluderte også flere surveyeksperimenter utformet for å kunne sette fingeren på nettopp hva som fører til hva.

Hale viser at selv om folk i prinsippet har en tendens til å se Putin som en moralsk autoritet, er det lite som tyder på at den russiske presidenten faktisk vinner noe særlig støtte på sine uttalelser om religion og LHBTIQ-spørsmål. I enkelte tilfeller ser han tvert imot ut til å tape på det. Dette er fordi Russlands innbyggere, overraskende nok, fortsatt ser på Putin som forsiktig eller til og med moderat i sosiale spørsmål, et syn som stemmer godt overens med hvordan Putin har en posisjonert seg i flere andre sammenhenger.

Henry E. Hale er professor i statsvitenskap og internasjonal politikk ved Elliott School of International Affairs, George Washington University.

Seminaret ledes av Helge Blakkisrud og holdes i NUPIs lokaler fra 09 til 10.30. Om du ikke har mulighet til å komme, kan du også følge oss direkte på vår YouTube-kanal.