Gikk du glipp av seminaret? Se opptaket på vår YouTube-kanal:

 

Abkhasias forsøk på å vinne internasjonal anerkjennelse har blitt møtt med ulike utfordringer og gitt ulike – og noen ganger, uventede – resultater. Basert på et omfattende arkivmateriale fra Wikileaks, samt intervjuer med aktører som har stått sentralt i prosessen, har professor Donnacha Ó Beacháin studert Abkhasias forsøk på å etablere diplomatiske forbindelser i det post-sovjetiske området, i Latin-Amerika og blant mikrostater i det sørlige Stillehavet.

Til tross for Russlands dominans i det post-sovjetiske området og dets imponerende arsenal av insentiver og trusler, har Kreml trass i for gjentatte forsøk, ikke lyktes med å få et eneste post-sovjetisk FN-medlem til å anerkjenne Abkhasia. I Latin-Amerika, hvor konfliktene i Sør-Kaukasus er perifere, men relasjonene med Russland gode og antipatiene mot USA sterke, så vi noen tilfeller av tidlig anerkjennelse – og noen som glapp. Likeledes var det blant mikrostatene i det sørlige Stillehavet flere aktører med erfaring fra den diplomatiske dragkampen mellom Kina og Taiwan som tilbød anerkjennelse. Når anerkjennelse kommer med en prislapp og tilbys til høystbydende, kan den imidlertid også potensielt reverseres dersom disse mikrostatene presenteres for et bedre tilbud. Det seneste tilfelle av anerkjennelse, Syrias, var i stor grad en gjenytelse etter at Russland reddet Bashir Al-Assads regime. Når internasjonal anerkjennelse på denne måten gjøres avhengig av enkeltpersoner eller regimer i stedet for solidaritet mellom stater, eller også er knyttet til økonomiske vinning, forblir den sårbar.

Dr Donnacha Ó Beacháin er professor ved School of Law and Government, Dublin City University, hvor han foreleser om post-sovjetisk politikk, ikke-anerkjente stater og irsk politikk.