Det russiske angrepet på Ukraina har igjen vist at energi- og sikkerhetspolitikk henger tett sammen. Avhengigheten av russisk olje og gass er nå et sikkerhetspolitisk problem og presset for å frikoble europeiske land fra russisk energiforsyning øker.

EU-kommisjonen la allerede i mars frem en plan for å redusere etterspørselen etter russisk gass med 2/3 innen utgangen av året. Fra et energipolitiskperspektiv er dette svært ambisiøst, samtidig som det sikkerhetspolitisk er utilstrekkelig.

Daglig betaler Europa rundt 1 milliard dollar for russisk olje og gass, inntekter som bidrar til å finansiere Russlands krigføring i Ukraina. Flere sanksjonspakker er nå iverksatt for å ramme russisk økonomi, men det ene grepet som virkelig vil svi uteblir.

Hvorfor er en boikott av russisk energiforsyning så vanskelig å få på plass? Er det ønskelig? Bør det gjøres i form av en boikott eller i form av en justerbar skatt på russisk gass? Hvordan skal byrden fordeles mellom europeiske land? På dette seminaret ser vi nærmere på de utfordringene, mulighetene og konsekvensene en boikott av russisk energiforsyning har for Europa.