Nordisk sikkerhet går nå gjennom store forandringer. Hvilke følger har de svenske og finske NATO-søknadene for norsk og nordeuropeisk sikkerhet? Dette er temaet for Militærmaktseminaret 2022.

Mer info og program kommer!