REGISTRER DEG HER!

Vennligst merk at dette arrangementet holdes i Undervisningsrom 1 i Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo.

Mellom 2014 og 2021 har fem mindreårige i alderen 14-18 år blitt dømt i Spania for medlemskap i en jihadistisk terrororganisasjon. På dette seminaret skal vi analysere deres radikaliseringsprosess, og intervensjonen som har blitt iverksatt for å redusere radikalisering og risikoen for voldelig ekstremisme.

Seminaret vil først vurdere hovedtrekkene i radikaliseringsprosessene til disse mindreårige med en tredimensjonal analyse på mikro-, meso- og makronivå. Deretter vil også de psykososiale og pedagogiske individualiserte programmene (utført av Agency for the Reeducation and Reintegration of Young Offenders) bli analysert.

Samlet viser dette radikaliseringens mangfoldige og multifaktorielle karakter. Det vil også vise hvordan intervensjonsprogrammer er nødvendig, men utilstrekkelig i de-radikaliseringen av mindreårige.

Dr. Rogelio Alonso er professor i politikk ved Rey Juan Carlos-universitetet i Madrid, hvor han koordinerer masterprogrammet i analyse og forebygging av terrorisme. Han har vært medlem av EU-kommisjonens ekspertgruppe for voldelig radikalisering, og medlem av redaksjonen for Center of Excellence of the Radicalization Awareness Network (RAN CoE), samt seniorrådgiver i terrorbekjempelse for den spanske regjeringen, foreleser ved The School of Politics ved University of Ulster, og forsker ved The Institute of Irish Studies og The Institute of Governance, Public Policy and Social Research: begge ved The Queen's University of Belfast.

Han har mottatt flere internasjonale priser for sine publikasjoner om politisk vold, radikalisering, mediedekning av terrorkonflikter og ofre for terrorisme. Han har vært hovedetterforsker for en rekke internasjonale prosjekter om terrorisme og antiterrorisme sponset, blant annet av EU-kommisjonen og det amerikanske forsvarsdepartementet gjennom Minerva-initiativet. Han er medlem av redaksjonen for tidsskrifter som Terrorism and Political Violence, Studies in Conflict & Terrorism og Democracy and Security.