For alle stater er en essensiell aktivitet det å mobilisere og opprettholde et forutsigbart ressursgrunnlag innenlands. Spørsmålet er hvordan dette kan gjennomføres effektivt og med en nødvendig legitimitet. Dette er en utfordring for enhver stat, men særskilt utfordrende i sårbare stater. Disse statene befinner seg ofte i prekære og avgjørende øyeblikk i sine respektive statsbyggings prosesser. Det er spesielt her at oppbyggingen av effektive og legitime skatteregimer kan spille en nøkkelrolle i å opprettholde fred gjennom å styrke statens kapasitet til å håndtere underliggende samfunnsutfordringer. Skatteregimer og skattereform har dermed blitt et av de viktigste elementene i moderne statsbyggings initiativ.

Det er allikevel ikke slik at sårbare stater er en kategori uten variasjon. Disse statene følger ulike utviklingsbaner, lider av ulike utfordringer og opplever ulik administrativ kapasitet når de forsøker å bygge robuste finanspolitiske institusjoner. Sårbare staters nåværende skatteregimer og deres effektivitet varier også til en betydelig grad. Det samme gjelder både grad og form av skade deres - ofte svært turbulente - fortid har påført deres finanspolitiske institusjoner.  

 For å videre utforske diverse utfordringer og muligheter, på tvers av det brede spekteret av sårbare stater, har vi invitert et bredt utvalg av eksperter. Sarajuddin Isar, en afghansk ekspert med sete i London, vil presentere sine funn fra studier på hvilken rolle skatteregimer, og finanspolitisk kapasitet har spilt i afghansk statsbygging. Dette vil bli supplert av James Shilues erfaringer fra sitt omfattende arbeid for fred og utvikling i Liberia. Adboul Cissé vil presentere og diskutere rollen statens grad av sårbarhet og evne til å beskatte innbyggerne utspiller seg i den stadig mer sårbare Sahel-regionen. 

Etter disse presentasjonene vil det holdes et diskusjonspanel, for å reflektere over funnenes videre implikasjoner. Dette diskusjonspanelet vil bli moderert av Morten Bøås, forsker 1 ved NUPI, og vil starte med innspill fra Joseph Simon Kiria fra Mzumbe University, i Tanzania.

 

Dette arrangementet er organisert gjennom SkattJakt-nettverket og strømmes til NUPIs YouTube-kanal (digital deltakelse krever ikke registrering).

 

 

Bioer:

Abdoul Wakhab Cissé er seniorforsker for en tenketank kalt ARGA (Alliance for Rebuilding Governance in Africa) med base i Dakar, Senegal, men med ansatte i Mali, Burkina, Niger og Elfenbenskysten. Dr. Cissé koordinerer et forskningspartnerskap med NUPI innenfor sin tenketank om konflikt, fred og sikkerhet i Sahel. Dr. Cisse ble uteksaminert i sosiologi (M.A) fra Cheikh Anta Diop University of Dakar, Senegal og fra Victor Segalen University i Bordeaux. Han har også en Ph.D. i statsvitenskap fra Sciences Po Bordeaux, Frankrike. Han jobbet også som sosiolog for det senegalesiske nasjonale instituttet for landbruksforskning.

James Suah Shilue leder Platform for Dialogue and Peace (P4DP). Før dette fungerte James som Liberia-programkoordinator for UN Joint Interpeace Initiative. Han har mastergrader i samfunnsstudier (De Montfort University, Storbritannia) og en mastergrad (M.A) i utviklingsstudier (ISS, Haag). Han er adjunkt ved institutt for sosiologi ved universitetet i Liberia. Han har jobbet i mer enn 20 år med naturressursstyring, fredsbygging og konfliktforebygging.

Joseph Simon Kiria underviser i beskatning og offentlig finans ved Mzumbe University i Tanzania. Han har en doktorgrad i ledelse fra University of Hull og en mastergrad i økonomistyring fra Glasgow Caledonian University. Han har mer enn 25 års erfaring innen undervisning, forskning og rådgivning, med fokus på beskatning og offentlige finanser, offentlig finansforvaltning og styring. Forskningsarbeidet hans har involvert samarbeid med tanzaniske regjeringsdepartementer og giverfinansierte frivillige organisasjoner. Ved Mzumbe University koordinerer han forskningsaktiviteter innenfor sitt ekspertiseområde, og for tiden fungerer han som styremedlem og leder for revisjonsutvalget til styret for et større statlig eid foretak i Tanzania kalt National Insurance Corporation.

Sarajuddin Isar er en forsker i politisk økonomi med lang erfaring innen bank, finans og internasjonal utvikling. Han har nylig bestått doktorgradsavhandlingen ved School of Oriental and African Studies (SOAS).Forskningsfokuset hans er på den politiske økonomien ved skattlegging og statsbygging i Afghanistan etter Bonn-avtalen. Isar er forsker med to London-baserte magasiner – International Accounting Bulletin og the Accountant, London. Han er også tilknyttet Biruni Institute i Kabul. Før det jobbet han med Oliver Wyman, Independent og BBC Persian London. Isar har også erfaring fra den afghanske sentralbanken samt en rekke organisasjoner inkludert USAID/BearingPoint, UN/WFP og internasjonale veldedige organisasjoner som Catholic Relief Services, Acted, Afghanaid og Oxfam. Isar er en publisert akademisk forfatter og bidragsyter til en rekke akademiske tidsskrifter, mediesider og forskningstenketanker over hele Storbritannia og i Afghanistan.

Morten Bøås er forsker 1 ved NUPI. Han driver feltarbeid i Afrika og Midtøsten. Bøås er forfatter av en rekke rapporter og artikler, hans siste bøker inkluderer Africa's Insurgents: Navigating an Evolving Landscape (2017) og Doing Fieldwork in Areas of International Intervention: a Guide to Research in Closed and Violent Contexts (2020). Bøås har ledet flere store internasjonale forskningsprosjekter, inkludert EU Horizon 2020-finansierte prosjekter EUNPACK (2016-19) og PREVEX (2020-22). I tillegg er Bøås prosjektleder for FRAGTAX (2021-2024) og er med å lede Skattjakt-nettverket.