Sahel har sjelden vært å se i debatter om global sikkerhet. Den senere tid har dette området imidlertid blitt satt på dagsorden for det internasjonale samfunnet, fordi man i regionen møter sammenfiltrede utfordringer rundt omstridte stater, jihadistisk opprør og ustabile regimer.

Den senere tids hendelser i Mali og Burkina Faso har gitt Sahel-krisen enda en ny dimensjon da militæret igjen har entret den politiske arenaen. Dette faller sammen med økt  lokal misnøye med Frankrike og de franskledede kontraterroroperasjonene, som Barkhane og Takouba. En konsekvens av dette er at de militære lederne i Mali har vendt sine strategiske allianser mot nye aktører som Russland og det russiske private sikkerhetsselskapet Wagner Group.

På dette webinaret kombinerer vi ulike perspektiver for å utforske rammene for polistisk orden i Sahel. Fokuset vil ligge på regional sikkerhet og flernivåstyring det siste tiåret. Vi skal også se på utfordringene med staters sårbarhet og samfunnets motstandskraft der en nå ser både økende ekstern intervensjon og internasjonal rivalisering.

Forskere fra NUPI og Alliance for Rebuilding Governance in Africa (ARGA), som har base i Sahel, skal diskutere hvordan aktuelle hendelser passer med funnene fra FRAGVENT-prosjektet, og hvilke følger dette har for bredere og dyper eendring av politisk orden i Sahel. Det vil være mulig å stille spørsmål til paneldeltakerne underveis.