På dette seminaret vil forfatterne bak en fersk trendrapport utgitt av Senter for ekstremismeforskning (C-REX) presentere hovedfunn fra deres siste oppdatering av det såkalte RTV-datasettet, som dokumenterer høyreekstrem terrorisme og vold i 18 vesteuropeiske land siden 1990 og frem til i dag.

 

I den første presentasjonen vil Anders Ravik Jupskås, nestleder ved C-REX, presentere hovedfunn fra den siste RTV-trendrapporten. I tillegg vil Jupskås belyse hvordan RTV-forskergruppen ved C-REX jobber for å dokumentere utviklingen i trusselbildet i 18 forskjellige land.

 

I den andre presentasjonen vil Charlotte Tandberg, forskningsassistent ved C-REX og hovedansvarlig for RTV-oppdateringen for 2022, sammenligne funn fra RTV-datasettet med andre datasett som også dokumenterer høyreekstrem terrorisme i samme region, men som lander på ulike konklusjoner om utviklingen i trusselbildet. Tandberg vil belyse hvorfor ulike datasett som søker å dokumentere samme fenomen (høyreekstrem terrorisme) kan lande på såpass ulike konklusjoner.

 

Mot slutten av arrangementet blir det diskusjon og mulighet til å stille alle deltakerne i panelet spørsmål. 

 

Seminaret holdes i regi av Konsortium for forsning på terrorisme og internasjonal kriminalitet. Arrangementet strømmes direkte til NUPIs YouTube-kanal.