I vestlige samfunn har vi det siste tiåret sett en endring i velgernes identitet og oppfatning av internasjonalt samarbeid. Populistiske partier har fått økt oppslutning, og i Europa har dette i stor grad kommet som svar på den voksende makten og kompetansen til EU.

Europeisk integrasjon har endret Europa på en måte man ikke har sett maken til tidligere. Gjennom stadig tettere integrasjon har vi i dag et europeisk flernivåstyre som leverer mange av statens tradisjonelle hovedoppgaver, inkludert økonomisk og monetær politikk, konkurransepolitikk, regional politikk, vaksiner, markedsregulering, lov og orden, utenrikspolitikk og utdanning.

Som en konsekvens av denne utviklingen har også velgermønsteret og politiske partier og allianser endret seg. Ikke minst ser vi hvordan stadig tettere europeisk integrasjon i respons til funksjonelle utfordringer og kriser i økende grad kolliderer med lokal identiteter, noe som over tid har ført til utviklingen av en ny transnasjonale politisk skillelinje.

 Kjernen i denne nye skillelinjen er knyttet til en konflikt om nasjonalstatens rolle på den ene siden og transnasjonal integrasjon på den andre. Mens «GAL»-partier (grønn, alternativ, liberal) omfavner åpne samfunn og internasjonalt samarbeid, foretrekker partier i den andre enden av skalaen, «TAN»-partier (tradisjonelle, autoritære og nasjonalistiske) sterkere nasjonal kontroll og mindre europeisk styring. De politiske følgene blir spesielt tydelige når EU står overfor kriser som Brexit, store migrasjonsstrømmer eller finansiell krise. Da styrkes den identitetsdrevne opposisjonen i EU, spesielt hos den populistiske høyresiden.

På dette webinaret vil Liesbet Hooghe og Gary Marks forklare denne nye skillelinjen i vestlige samfunn, og dets store konsekvenser for nasjonal politikk og fremtidig europeisk samarbeid. Spesielt skal de se nærmere på betydningen av digitalisering, gjennom å forklare hvordan en stor ekstern endring– informasjonsrevolusjonen – har påvirket «GAL»- og «TAN»-partienes kjernevelgerne.

Webinaret er en del av NUPIs seminarserie «Norge møter Europa» og ledes av forsker 1 Marianne Riddervold