I desember 2019 presenterte Europakommisjonen «European Green Deal» - på norsk Europas grønne giv. Siden den gang har detaljene i satsningen blitt operasjonalisert, og i juli i fjor ble den fulgt opp med en rekke forslag som er kjent som FitFor55-pakken. Europas grønne giv representerer ikke bare et nytt kapittel i EUs streben etter å opprettholde en ledende rolle innen klima globalt. Den er også den mest omfattende bærekraftstrategien som unionen noensinne har skapt, og strekker seg på tvers av områder og sektorer som tidligere ikke ble målt på miljø- og klimaindikatorer.

Likevel demonstrerer både covid-19-pandemien og Russlands invasjon av Ukraina med påfølgende kriser på ulike områder hvor vanskelig det er å sette en så ambisiøs strategi ut i livet. Spørsmål om EUs «strategiske autonomi», som en gang var en diskusjon som handlet om sikkerhetsfeltet, reises nå også i tilknytning til det grønne skiftet.
Norges plass i alt dette er viktig, men også uklar. Dagen før Russlands invasjon av Ukraina annonserte statsminister Jonas Gahr Støre og Europakommisjonens president Ursula von der Leyen en grønn allianse mellom Eu og Norge («EU-Norway Green Alliance»). Et partnerskap med Norge nevnes også i nylig kommunikasjon om EUs eksterne energiengasjement. 

I hvilken grad er Norge et viktig element i kommisjonens visjon om et grønt skifte under unionens grønne giv? I hvilke sektorer utover olje og gass er Norges bidrag forventede og velkomne? Og hvilke hindre kan dette partnerskapet risikere å møte på fordi Norge ikke er medlem i EU? Dette er noen av spørsmålene vi diskuterer på dette webinaret. 

Dette webinaret finner sted på Microsoft Teams - følg streamingen her. Du trenger ikke melde deg på for å se streamen.

Webinaret arrangeres som del av forskningsprosjektet Norge og Europa mot 2030, og NUPIs seminarserie om klima og energi.