2022

 • Protestpotensial og protestrealitetar: Gapet mellom intensjon og handling i Russland i 2022
  Arrangement
  man. 9 mai 2022
  Time: 11:00 Europe/Oslo | Location: C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream til Facebook og Youtube

  Responsen i det russiske samfunnet på Putins krig mot Ukraina er vanskeleg å måle. Anekdotiske bevis og støttedemonstrasjonar tyder på ei konsolidering rundt staten og president Putin, mens protestar og kvardagsmotstand kan tyde på veksande opposisjon. Korleis kan vi tolke desse motstridande signal1

 • Europas tryggleik og krigen i Ukraina – nordiske perspektiv
  Arrangement
  tor. 21 apr. 2022
  Time: 12:00 Europe/Oslo | Location: C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream til Facebook og Youtube

  21. april inviterer vi til spennande samtale på NUPI om korleis krigen i Ukraina påverkar oss her i Norden.

 • Ulovleg, urapportert og uregulert fiske: utfordringar og tiltak
  Arrangement
  ons. 27 apr. 2022
  Time: 16:00 Europe/Oslo | Location: C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream til Facebook og Youtube

  På dette seminaret ser vi på kva framsteg som har blitt gjort av statar, regionale organisasjonar og dei internasjonale partnarane deira for å redusere IUU-fiske. Vi diskuterer kva tiltak som har lykkast best så langt, og dessutan hovudutfordringane i innsatsen og kva som kan gjerast annleis.

 • WEBINAR: Al-Qaidas løyndommar: «The Bin Laden Papers»
  Arrangement
  ons. 27 apr. 2022
  Time: 17:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Nelly Lahoud har gjort eit djupdykk i Osama bin Ladens dokument og blant anna sett på kva planar han hadde lagt for framtidige angrep.

 • Frukostseminar: Den humanitære krisa i Ukraina – kva kan gjerast?
  Arrangement
  tor. 31 mar. 2022
  Time: 11:00 Europe/Oslo | Location: NUPI/Livestream til Facebook og Youtube

  Den russiske invasjonen av Ukraina har ført til ei akutt humanitær krise. Korleis svarer Europa på denne situasjonen, og kva kan gjerast for desse menneska?

 • Trakassering og truslar mot politikarar
  Arrangement
  fre. 18 mar. 2022
  Time: 14:30 Europe/Oslo | Location: NUPI/Livestream til Facebook og Youtube

  Truslar og trakassering mot politikarar og politiske meiningsberarar skaper ikkje berre frykt og utryggleik for dei som blir utsette for dette. Det utgjer også ein trussel mot demokratiske prosessar og politisk deltaking.

 • Skole-webinar om Ukraina-krigen
  Arrangement
  ons. 16 mar. 2022
  Time: 11:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Meld klassen din på webinar og send inn spørsmåla dine til forskarane våre.

 • Forbodet mot atomvåpen: Neste stopp, Wien
  Arrangement
  tir. 29 mar. 2022
  Time: 15:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Avtalen om forbod mot atomvåpen (Forbudsavtalen) er meir relevant enn nokon gong. Kva kan forventast av det første statspartsmøtet til avtalen?

 • Europa, Noreg og Ukraina-krisa
  Arrangement
  ons. 16 mar. 2022
  Time: 16:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Vi ser nærare på kva krigen i Ukraina kan bety for tryggleik, handel, økonomi og migrasjon i Europa og i Noreg.

 • Webinar: Havpolitikk: berekraft og tryggleik sett frå Japan og Europa
  Arrangement
  tir. 15 mar. 2022
  Time: 11:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Kva er dei største utfordringane knytt til berekraft og tryggleik i Indo-stillehavsregionen og i europeiske område? Og korleis skal vi takla dei?