ARTIKKEL

Brende, Kina, og en skiftende verdensorden

Published: 6 Aug 2018
Summary:

(Norwegian only): Norges normalisering med Kina knytter an til sentrale, strukturelle utviklingstrekk i internasjonal politikk - en trend hvor den liberale verdensordenens vakuum blir fylt av Kina når USA trekker seg ut, men også at denne ordenen blir sakte undergravet ved at Kina sikrer seg «andeler» i lands politiske relasjoner. Det kan være klokt ta slike mer overordnede perspektiver med i beregningen når man skal vurdere betydningen og mulige konsekvenser av det som regnes som den største "suksesshistorien" fra Brendes periode som utenriksminister.