OVERSIKTSART

En ny opprinnelse? Om 1800- tallet som startskuddet for dagens internasjonal politikk

Published: 17 Jun 2015
  • Published year: 2015
  • Language: Norsk
  • Pages: 318 - 327
  • Volume: 73
  • Booklet: 2
  • Journal: Internasjonal Politikk