KRONIKK

Skjerpet lobbykamp

Published: 5 Nov 2018
Summary:

(Available in Norwegian only): Etter brexit vil Storbritannia måtte påvirke EU fra utsiden. Norge får konkurranse. Storbritannia vil mest sannsynlig gå ut av EU mars 2019. De mister da også stemmerett og mange muligheter for innflytelse. Hvordan vil livet bli som lobbyist? spør Ulf Sverdrup i denne kronikken, først publisert i Dagens Næringsliv.