ARTIKKEL_POP

Valg i India: Lokale valg topper statistikken

Published: 24 May 2019
Summary:

(Article available in Norwegian only): Historisk sett har valg i India hatt en høy deltakelse på rundt 60 prosent, men i motsetning til de fleste andre demokratiske land stemmer flere indere i lokale valg enn i nasjonale valg. Hvorfor er det slik?