Johan Jørgen Holst publikasjoner : Denne listen omfatter bøker, monografier, bokkapitler, tidsskriftsartikler, forskningsrapporter og -notater. = Johan Jørgen Holst publications : This list includes books, monographs, book chapters, journal articles, research reports and working papers

Rapport/avhandling

Red.: